Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 353 —
Eeneiitwintich, tis waer, so elck mach wetea,
Eu dartich doen gecsselcn op dat pas;
Binnen Geertsberch quam hy nydich , verbeten,
Die van hem was om suick werck daer gesonden ,
Bcckerscel i ras, volbracht in korte stonden.
Noch heeft iiy doen hangen int openbaer,
Den predicant wt Vlaendren tot Acist binnen,
Die daer Gods woort gepredict had voorwaer,
Daeraen machmen een recht christen bckinnen;
Die door Christum zijn leven hier verliest,
Salt voorwaer hier naemaels weder winnen ,
Dat hy verkiest sal niemant hem ontrecken,
Hoe seer dat briest den leeu in alle vlecken.
Noch heeft hy doen een nieu verbont gemacct.
Met ^Madamme, die regentc verheven,
Dat te Willebroee de prince wijs 2 heeft versaect,
Ily cn wilde daer gheen consent in gheven;
Den prince wijs sprack: Egmont, wilt verstaen,
Van Spaengiën aff maeckt gy, tot liicr benevcn.
Een brugge saen, die Duc dAIf hier sal dragen,
Tot u versmaen; u gheslacht salt beklagen.
Doen Duc dAlf was iut lant gecomen iier,
Heeft hy secreet met zijnen raet gesloten,
Hoe dat liy 't na zijn haut sou stellen hier,
Om den edeldom vast te hoTuien in koten;
Als sommige edelen dat hebben gehoort.
Het heeft hun waerlick seer verdroten,
Zy hebben voort Egmont dit aen gaen langen,
Hy sprack gestoort: wie sou my derren vangen ? —
tw as hem te voor noch eens veradverteert,
Dat hy hem sou willen houwen wt dc wegen,
Hy trock na thof, so hy was ge-useert,
En vraegde Duc dAlven met soeter zegen ,
Oft hy zijn gevangen sou moeten zijn ? —
1 Jan van Casembroot, beer van Backersecle, Egmonts sckrctaris>
eu, als bij , onthalsd.
2 Oranje, die, in een Uatste samenkomst te Willcbroek, weigerde
Egmonts voorbeeld te volgen eu Filips te vertrouwen.
23