Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 372 —
Ghy suit met Babel comen in schänden,
Om dat ontsehuldige bloet.
IL
[Ecn lied, waarin Egmonts jammerlijke wankelmoedig-
heid cn gebrek aan karakter-vastheid aan zijne vermeende
hebzucht wordt toegeschreven.]
Och, hoe bedroeft is nu het Nederlant,
Om een die de waerheyt is afgeweken,
Waerdeur hy hem brochte in groote schant;
Hy, die de wacrlieyt ele heeft laten preken,
Is deur den schat der booser acrg verblent.
En heeft Gods stem daerna seer korts versteken.
Zijn fondament, dat hy eerstwcrf vast leye,
Is gantsch geschont, hier in Neêrlants contreye
Seer vierich was Egmont op de d'eerste tijt,
Hy geboot de Ghristnen tempels te bouwen,
Waer dat heel Vlaenderen was in verblijt.
Op hem stelden 't heel lant zijn betrouwen,
Zijnde regent en heer vant vlaemse Üeur,
So meynden sy te preken sondcr flouwen;
Met groot getruer, moesten sy weer afbreken
Des tempels muer; oogen sachmer om leken.
Madamme hceft so menige Hst geleyt,
Opdat Egmont de Paus weer sou gelooven,
Zy kende wel zijn groote giericheyt,
En dachte: ick sflf hem met geit verdoken;
Ick sal hem coopen tlant van Gaesbeeek i schoon,
Hiermee sal ick zijn sinnen meer berooven,
dWelck zijn persoon seer haestich accepteerden,
Maer wacht de loon, dat hy sulcx consenteerden.
Hier wt nam oorsaeck Egmont, armen bloet!
Om dat die beelden waren afgesmeten, '
So heeft hy oock hangen doen metter spoet •
1 Egrooul kpoht dcii 4cn Okt. 1565 de heerlijkheid va» Cuesbeck ,
waarduor hij lid der Slaleu vau Drabant werd.