Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 351 —
Eu sloegen daer al aeeoort * ;
• De jongste begost te treuren,
Hy liet so nîenigen tracn,
Omdattet niet mochte gebeuren,
Dat de lieden hem eonden verstaen.
Op den Savel zijn sy ghccomen,
Dese twee jonghe heeren soet.
Al Avaer sy , niet onvervromen.
Moesten storten haer edel bloet;
Want men sach hacr 't hooft afsmijten
Met nog tien 2 edelmannen schoon,
O God, mijn hart wil splijten.
Ais ik daerop denck ydoüu.
Groot suchten ende dagen ,
Ende weenen gebrae daer niet,
•Men hoorde mans en vrouwen gewagen,
O God, wat grooter verdriet!
Vau dees nederlantsche heeren,
Diemen daer doot en braut,
tWeIck al doet, tsynen vermceren,
Duedalf, den wrceden tyrant.
O Duedalf, met u genoten,
Zijt ghy niet sat vaut bloet.
Dat gy iu Napels hebt vergoten.
En voor Metz , soo menich man goet ?
Was dat niet schelmsehe wrake, ^
Dat ghy den ongelesten kale
Int broot hebt doen backen ,
0 Nero, ^rader en schalck ? —^
Al met u bloedige tanden,
Als Pharao en Jesabel,
Coemt ghy in dees Nederlanden,
Als Herodes, quaet en fel,
Hanghen, moorden, en branden,
Ontlijven al metter spoet;
1 „Le roulement des tambours couvrit lea derrières paroles des
suppliciés." /^ist. dc Bruxelles ^ 1. 416.
2 Lees: zestien, en zie de aant. der vorige blad/ijdc.