Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 350 —
Baals priester, met zijn eluciitcn,
Trat tot den grave groot;
• „Gaet wech, sprack hy met suchten",
i:ihy doet my nu aen de doot;
Hy wist wiese waren alvoren.
Van 's duyvels en 's paus gebroet,
Van Auticluist gheboren.
Dorstende na d'onnosel bloet.
Een kussen hy voor hem vandc,
Hy boog daer op ziju knien,
Tesamen leyd hy zijn liandeu,
Ten hemel sachmen hem sien;
Hy voer wt dese warande.
Sprekende seer onbevreest:
„O, Heer! in dees olferando
Beveel ik u mijn geest."
Alf zijn knieën waren gebogen , '
En zijn handen tsaem gevoegt.
Een heeft dat zweert wtgctoghen,'
Die den grave thooft afsloeg;
Aldus so saclmien krineken.
Den edelen grave minjoot;
0 Heer, wilt doch gedincken
Don tyran, diu hem bracht in noot!
Twee broeders in goede zeden, ^
Van Batenborch twee heeren ^ groot,
Bervoets sachmense treden.
En blootshoofs, naer den doot;
Singende, met helder kelen ,
• Wt David de sestun Psalm:
Straft my niet Heer in velen;
Tot God quam haren galm.
Vrymoedich int openbaere.,
Aenriepen sy haer Schepper groot,
])e trommels gingen te gare,
1 Gijsbert en Thcüdorus, den len Juny, met 16 andere seuze-edelen,
allen , den 5en Mei 1567 bij bun ongelukkig vertrek le scheep naar Oosl-
friesland, bij Harlingen > door huu schipper verraden , cn den Spaaaschen
iu haudeo gevalleu. . •