Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 348 —
Met nweii gheest van binnen,
Dat het bidd' en betronwe vast,
Soo sult ghy vanden overlast
Helpen, die u beminnen.
Weest die ghy zijt.
I>g;iiioiit en Hoorne.
, 5 Juny.
I.
Als men sehreef duysendt vijf hondert
In dat aeht-en-sestiehste jaer,
Saehmen gesehien groot wonder,
Te Brussel int openbaer;
Vier graven, edel Van bloede,
Dooden sy in eorter stont,
Daer toe seer rije van goede,
lek wilse u doen eont.
Een prince van grooter machten.
Den grave van Egmont,
Als ccu schaep ginc ter slachten;
Daer wasser die ure cn stont,
Men sacher weenen en trueren,
So menige man en wijf ^, •
Te Brucssel binnen der mueren.
Alom dit wreet bedrijf.
Clocc ginc hy na der stede, *
Daer hy moest sterven, verstaet;
üy hoeren en borgers mede,
1 ,.Ick eu wete u andets nyet te scbryven dan dat dese stat vol
druck is ende ongheneuchte] door allen d'executicn, die bier woiden
gedaen. Heden naeden elven is de grave van Egmont, ende daernaer
die grave van Hoorne gec3cecuteert geweest..... Die droef heit, kreylen,
scryen ^nde weenen, dat heden in deser stadt is geweest, mits der
exccutic van den grave van Egmont, en is nyet om seggen uoch om
jcryven." Córn. Boooen aan Gerard Wijkersloot, 5 Juny 1568 (Dodts
Archief voor kerk' en wereldl. geschicdenisst:n, 1. 319).