Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3^7 —
Doch graeff Adolff i, seer oiivcrsaeft,
Is daer oock doot ghebleveu,
Graeff Lood wij cks caiislier wel bcgaeft,
Die liet daer oock ziju Icvea;
Vcel zijn ghewont, die stonden stijff,
])och hebben meest gheen noot vant lijff,
Godt wil haer sterckte gheven.
Twechondert öertich Duytschcn elocck,
Hier oock ghevanghen lagen,
Arenberch had ghedaen versocck,
üm menich monnicks waghen,
Wcl vol van cruyt, clooten, broot, wijii,
Dese meest al gheblcven zijn,
Eick paert wert wtgheslaghen.
tGheschut, ut, re, mi, fa, sol, la ,
Van Groeninghen ses stucken 2,
Die volglien nu graeff Loodwijck na. —
De Heer laets doch ghelucken,
Dat de vyauden van ziju woort,
« Als dese , corts werden versmoort,
Die de vrome verdrucken!
Mcnsch, dees saeck toch nict toe en schrijft
Den mcnsch, want twaer gheloghen;
Want 'tis Godt die deselve drijft,
AI heeft hy 't langh vcrtoghen;
Sulcks was wel onscr sonden schult,
En zijn tijt was noch niet vervult;
Meer is in zijn vermoghen.
O Heere, u sy loff ende danck,
"V^an uwen over\vinnen,
Sterckt ons ghemoet, noch zwack cn kraiiek,
1 „De graef van Aieubcrg, dc slachting der zijnen ziende, drong met
een klein aantal edelen en anderen die hem te paard volgden , op de
ruiterij des vijands, die nict talrijk was, en op deze zelfden weg, on-
der Adolf van Nassau , derden broeder des prinsen van Oranje, stond, ini
en Arenberg doodde , wakker strijdende , graaf Adolf met cigeu hand«"
(Mcfd, p. 50).
2 Arenberg had uit Groningen drie halve eu diie kwait slung-stukke»
meêgcjioftieü. «