Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3i5 —
IGhescliut ghestelt gmck los , 't versehoont
Nassous volck — 't doock nae d' acrde * —
Den ruytercn cn tieftet niet;
Dat dubbel-solders is gheschipt, »
Was ooek van kleynder waerde.
■ Veel 8i)aengiacrts schoten terstont los ,
Kassous volek cost bet ramen: >
Zijn ruyters reden stracks naer 't bosch,
Die 't grolf ghcschiit innamen;
Die Waelcn volchden wt haer gracht.
Die dubbel-solders ooek met macht, i
!Met graelf Lodewijek aenquameu.
Die spicssen dnickten in seer hart'.
Men hoorde zweerden clincken,
Menich goet roer ghebrokeu wert,
Om H Spaengiaerts cop te crincken:
Eick drong vast dooï, schoot, smeet, cn staek,
Soo dat der Spaengiaerts oorden brack,
En lieten den moet sinckeu
Vyf vaendlen Duytschen vluchten haest.
Die d' ander snel naeliepcn,
De Spaengiaerts stonden seer verbaest,
„Misericordzy riepen,
„ Sanct Jago, Notre Dam Loret",
Was van haer op Godt niet gelet,
])cerlicken sy ontsliepen.
„ Godt zy met ons" , die leuse was,
Van het volck van Nassouwen;
Waerachtich wast, soo op dat pas,
Een ycghlijck mocht aenschouwen,
Hy maccte hart end handen sterek,
En wrocht daerdeur zijn wonderwerek
Met haer, die hem betrouwen.
1 Anders en juister Mendofa : „daar het geschut de oproerliugen
niet raken kon, van wege de hoogte, die ken grootendeels. vooral het
kleine bataljon , dekte."
2 ,, Zij werden in korten tijd verslagen cn gedood door de s|)ic,sscn
der vijanden , geholpen door hunne haakschutlers , die de gelegeuheiil
niet verloren Helen gauu, tiende de verwarriuj en wanorde waarmede de
onicu aanvielen." M.