Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— U2 —
Met de wol reen Zy haer bekleen,
En 't vet met een zy eten.
Deu vromen goet, Stort men haer bloet,
Men raest, men woet, ontsmnieh.
Die Gods woort soet Hier bystant doet,
Moet inden gloet, seer vinnieh;
Tyranny fel Regeert dat s])el.
Dat sietmen wel, met elaghen,
Ehik is rebelEu doet ghequel,
Die den vreed* snel naejaghen.
Den afval zwaer Blijckt opeubaer,
tKint en de vaer zijn twistich,
De moer, eenpaer, Teghen heur snaer
Twist meê aldaer, seer listich;
De Magistraet vrede verlaet.
En krijch aenvaet, gaet moorden
Zijn oudersaet, Met decksel quaet,
Dat hy M'eerstaet Gods woorden.
Prince ghe-eert, u doch bekeert
Tot God, en leert zijn Icere,
U vleesch verheert. En 'tquaet verteert,
Verjubeleert doch seere
U inden gheest, Den Heere vreest,
Ghehoorsaein weest zijn wetten.
Zijns woorts keest Smaeckt minst en meest.
Dat quaedt beest wilt verpletten.
Liefde vermacht al.
1S68.
Ileili^erlee.
28 Mei.
Hier beginnen de Geusen haer herte wederom te halen ,
ende openbaren hen met graef Lodewijck in Groeniugcr-
lant, daer sy eenen victorieusen slach verworven hebben
Aussehen Heyligerlee ende Winschoten. ^
Mijn ziel verblijdt haer inden Heer,
Zijn hulp doet my ontspringhen;