Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 341 —
Maer die swerte seailebijters seudden tliooft.
Omdat den mol hierom worde ghepresen.
Als seeretaris van aertrijek, voir kleyn en groot.
Doen riepen al die eerdtmnyse: nu sien wy bloot.
Dat Godt die kleynste eerdtwormkens noeh wil sparen ^
Want Jovis en sochte nicmans ontseuldighe doot. —
Als ick nu wacker werdt, hoe dat ick hadde ghevaren,
Mcrckte ick wel; want ick hadde, yuer des tijts beswaren,
Metamorpïïosium gelesen; duer dees reden fijn ,
Docht my dat de mensehen al eerdtwormen waren.
Omdat, die meest hebben, alderminst te vred«n lijn.
Tijdklaeht.
Wt liefde hiet. Dicht ick dit liedt,
Cranck als een riet, gedrongen,
Want men hoort niet, Dan van verdriet,
Bij ouden, siet, en jongen,
Ieder wil gaen Zijn eyghen bacn,
Nae zijnen waen verereghen,
Dacr door zy saen Niet moghen staen,
Op Christi placn, te deghen.
Onkuyshcyt bloot, Overdaet snoot,
Eyghenbaet groot, vol sonden.
Besiet, minjoot. Des werelts kloot
Heeft, inder noot, verslonden;
AU' eerbaerheyt. Nu wilt verspreyt.
Vertreden leyt, op aerden;
1st vrou off meyt, Elek cen die zeyt,
Van een quaet feyt t' aenvaerden.
De linaney En die very,
Siet men nu vry hanteren,
Zijn naesteu hy Met list brengt by;
Siet dees party regeren
Land^ji en steen, Sehaepkens geniBen
Zy gaen vertreen , vermeten,