Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 335 —
Sal u dit niet liertgrondelyek spyten,
Als gliy 'tvetken sult moeten voor vreemde laten? —
U Noblesse sal een audt kleedt verslyten,
U dienen cn quispelsteerteu cn sal niet baten,
U tuimelinghe sal men aen alle syden haten,
Ghy wert noch leepoogigh van 't liggen in d' asschcn;
Al is den rooden wolf ^ henen zyner straten,
Hy sal u, Nobelken, noch wel verrasschen;
Nobel sal nauwe Spingoels schotelen wasselicn;
Daerom dient my Flatus spreeckwoort in dosen,
Ick heb ghesogen uyt zyner Üasschen;
De menschen siet men der menschen wolven wesen.
Nobel, ghy verlieset spel oft keert diet kaetsc,
Houdt ghy trouwe in de ghcghcven handen,
Soo cn is u voorstel niet weert een taetse.
Wat vreucht brenght palster, schotel en besaetse,
dYscrcn ketenen tot stereke hals-banden,
Durfdy de Spingoels op uwen hof niet tanden,
Madamme heeft u op Curtsteertken wel ghehuyst,
Leeuken en Geldekcn hebdy in vreemde landen
Verjaeght, verdreven met menigh duyst,
Teghen die beweest ghy een tyrannighe vuyst.
Om dat sy wat aerdewercx hebben ghebrokeu;
Maer Curtsteert, die ghylicden wel hebt gheluyst,
Deuekt my, wert noch door de Spingoels gewroken;
Tyght dau den bedorven bry u selfs koken,
Allser geen receptc zijn sal om ghencsen.
De verbrande spyse is te laet gheroken;
De menschen siet men der menschen wolven wesen.
Ijactdy dc Spingoels binnen huysc snuyveren,
Soo is uwen trots schichten ver uyt gheschoten,
U wel-huyswachten gheldt niet veel stuyveren,
Sy sullen 't van 'tghespeckte wildtbraet suyveren,
"VVant haer nesten werden al nieuwe sterckc koten
1 Granvelle