Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 827 —
naliiiigen.
I.
De eerste vrucht vau Due dAIve was de banniughe der
wtghewekeue. Eeu nieu liedekeu, alle vrome wtlandische
Christcnea voor deseu tijt seer nut ende oorboorlijek.
Wy baender-heeren , in ghetale veel,
Vlieden het Nederlant, ons aertseh prieel,,
Meestal om weldoen, buyten ecnich schuit;
Laet ons den Heere bidden om ghedult,
Eu meer ons sonden, dan Gods straffe haten;
Des Heeren goetheyt sal ons niet verlaten.
Om 'tlijf te houden men rijckdom begheeft,
Met alle daer ous herte seer aeucleeft,
Om d' edel ziele, daer God self in rust,
Mydcn wy niet ons herten minste lust,
Maer volghen die, teghen ons Gods gheboden,
Daerdoor wy onse arme ziele dooden.
Lit vlieden vande tyranuye fel,
Ontsien wy arbeyt, moeyte , noch ghequcl,
Maer oni t' onteomeu 's duivels blocdicheyt.
Verdriet ons 't bidden met ootmoedicheyt;
Wat baet de vryheyt van der menschen banden.
Als onse zielen staen in Mammons handen ? —
Ons vyants vyanden draghen wy haet.
Diet snoode vlees temmen tot onser baet,
Dacrte^hen minnen wy onsen vyant.
Dat is dc sondelicke middelwant,
Dacr door wy Godes troost in druck ontbeeren,
Soo langh wy 't hert willich van Gode keeren.
Wy vluchten 't lant, maer niemant boosheyt vliet;
!^^enschen betrouwen wy, en Gode niet,
Meer men nae buys, als nae den hemel hoopt,
Eick d' onghevanghen beyren-huyt vercoopt;
Wy clappen niet, dan van ons leet te wreeckcn,
Hoe derrén wy God om ghenade smeecken? —