Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 322
Maer d'overheid viel in Ipre zoo strank,
tEn ginker niet juiste naer onsen danek.
Ons voorstel viel geheel in d'assehen.
Rekeninghe, enz.
Wy quamen, op een St. Jacobs dach.
Van onsen sermoenen, soo elk een sach,
Van buten Ipren binnen der stede;
Wy zonghen de Salmen souder verdrach,
Met pistolctten nooyt zulk ecn gelach.
Tot op der markt naer onser zede.
Rekeninghe, enz.
De kerke le Brielen was eerst verbuert,
!Mits datse buten stadt stont, onbemuert.
Zeer rasch zijn wy daer inne gekomen;
AVy hebben dhabyten, gordynen gesehuert,
D'aultaren eu beelden hebben 'tbezuert.
Dies moghen wy ons wel beromen i.
Rekenmghe, enz.
Joor de Bnck was ooc confuus,
Hy moeste gaen hueren een ander huus.
Niet meer mochtc hy luden noch kluenen;
Charles de Boone sprak zonder abuus.
Met Jacob Gerard, ten was geen muus:
Onsen eoster moet daer selve wuencn.
Rekeninghe, enz.
Vendeville ook tiperen koen,
Met broer Jacob en Pieter Kappoen,
Wy meenden ragie te hebben bedreven,
Wy meenden geheel Iperen, op dat saisoen.
Te stellen naer het nieuw religioen,
Maer geen gehoor was ons gegeven.
Rekeninghe, enz.
1
.»Magaa multiludopopuli inatutino tempore (feslo Assumplionis h. Vir-
giuis (15 Aug, 1566) ad Brilam fcstinavit et omnia in frusta concidit quae iu
tempio reperiebantur, ipsamrjne 13. Virginis imaglnem ab alto iu imum
praecipi(em deturbabant.'^