Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 321 —
Men biet ons het kleene Jerusalem,
Nu wilt men ons loonen metten baste.
Rekenmghe, van sulck een bedrijfve.
Moeten wy betalen metten lijfve. Venite.
Hodie, sprak Zwarte by Ste Lois,
Wildy gaen hooren eens mijnen vois,
Wy zullen t'Ipercn gaen vergaren,
Daer zullen wy spreken op ons patois.
Papen en nunnen hebben vele rois.
Omtrent tclooster van Sinte Clären 2
Rekemnghe enz.
Quadraginta annos cn duust, een meer.
Heeft ons dat roomsch gedaen groot zeer,
Hoor cathoiijke wijze zinnen,
Veel secten hebben gehad hun keer.
Nu koomen wy met Calvinus' leer,
Wy en zullen, dacht ik, niet vcel winnen.
Rekeninghe enz.
Van daeromtrent zijn wij tiperen vergaert,
Anthonius, Jacob ^, en Pieter Hasaert
Om de papisten te quellen;
Wy riepen, wy kreeschen, stout, onvervaert.
De heeren van Iperen waren beswaert.
Ons boosheid was niet om vertellen,
llekcninghe, enz.
Wy sochten ten eersten met erijschen krank.
Geheel Ipercn tc hebben in ons bedwauk ,
En met subtylicheit tc verrasschen,
1 Frater Antonius Algoedt uit het klooster der predikbecren tc Iperen
t, ductus predicator , apostata factus."
2 ,, Contigit die quarta Ang. approplnqnabant ad agrum quam Bile
antiqui Belgae vocant (unde uomen sortiti sunt) , prope claustrum Cla-
rissarum, duo novi Cacangeli, succinatores apostatae ad simul una concio-
nandum» se. Ant. Algoedt et Jacobus Augustianus» adeo ut ambo habereiit
26,000 hominum auditorinm."
3 Frater Jacobus, uit het klooster der Augustijnen.
4 „LaVcus, ecclcsiasticus Calvinistarumdie vervolgens naar Engeland
Weck, eu, Daar de zijneu Icruggekeerd, in Okt. 1568 te Yperen verbiand werd.
n