Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 318 —
Geuzen-druk.
Als nu Madam van Parma mettet Hof, door den spaenschen
raet, de benden van ordonuaneie version, de garnisoenen ver-
dobbcleert, eenontallieerijgsvole, sobcdeetcliealssymoelitcn,
vergadert hadden, so hebben sy het roemen ende lachen der
Geusen voor een tijt in bitter tranen verandert; als volcht:
Och wie sal mijn ooghen, nu ter tijt,
Volheydt van water connen ghegheven,
Om tc beschrcyen onsen druck en spijt,
Daerin wy wilde Geusen moeten leven? —
Israels verstroyen, met druckich sneven,
En ghelijckt daer niet by, t'is openbaer,
Noch ooek 't verdriet al in Egypten zwaer.
AVant al die ons beloofden by te staen,
Zijn mdcr noodt ons affgheweken,
Edele end onedele; dies wy hier gaen,
Als menschen van een icghelijck versteken,
En al claghen wy Geusen onse ghebreken,
Öoo zeydtmen tot ons dus: valt het zwaer,
Ghy hebt ghcvonden, daer ghy stondt naer.
Och hadden wy ons doen wel bedocht,
Wy hadden desen naem niet aenghenomen;
Want tot den bedelsack zijn wy giiebrocht.
En haer schottel is ons (ten zijn gheen dromen),
Ten deele ghevallen, waer dat wy comcn;
Als ickt bedeiicke, vind ick onghecesscert,
Dat Barlamondt heeft gheprophetcert.
Want desen name gaff hy ons op dat pas
Als wy te hove deden onse bede,
Om ontslaghen te zijne ons intentie was
Vant placcaet, ende dinquisitie mede;
Dit bewillichde Madam met listichede,
Alsoot ghebleken is int openbaer,
Dies meenden wy, wy hadden de sake claer.
Wantse corts daer naer, wt loosen grondt,