Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 317 —
Ons lydeu iiiemant gade slaet,
Ouder de mensehen ghemejiie.
Staet op, ontwaeekt nu alghemeyn,
Ghy die daer slaept in senden onroyn ,
Laet u van Gods woort leeren.
Tot Christum wilt u bekeeren.
In desen aenghenaemen tijt,
Wilt u bekeeren sondcr respijt.
Den dach is opghereseu,
Van salicheydt ghepresen.
I.,uystert cn hoort na 's Heeren woort,
tWeIck uwer zielen mach gheven confoort.
Wilt ghy die straffe ontvlieden,
Diemen corts sal sien geschiedeu.
Vliet wt Egypten en Babel ras.
End wilt aentreckcn 's Heeren harnas ,
Om vromelick tc strijden,
]n dese boose tyden.
Anders suit ghy verloren gaen.
End loon naer uwe wercken outfaen,
Wort ghy deelachtich ghevonden,
Li de Babyloonsche sonden.
aiu is den dach des Heeren naer,
O menschen en hebt ghy noch gheen vaer.
Het zweeerdt wordt bloedich bevonden,
Over de Babyloonsche honden.
Vreeset den Heere alghcmeen.
Oft u naeckt druck end groot gheween,
End knerssinghe der tanden ,
Ghebonden met heische banden.
Schoudt de werelt en cruyeet u vleesch,
En levet nae der schriftueren heesch,
Laet menschen-leeringhen varen,
Gods woort wilt werbewaren.