Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 316 —
Adieu, raiju alderlielfste ghctal.
Die ick neinnier mcer kau baten;
Adieu, broeders end susters ghemeyn,
Adieu, litmaten Christi reyn.
Mijn woorden wilt doch wel vateu.
Oorloft bruyt Christi, adieu, lelie soet.
Adieu, -wj moeten scheyden;
Oorloff, o lieifelijcke gbemeente soet,
I Wy moeten den tijdt vcrbeyden,
i Tot dat ons Godt byeen versaemt.
Adieu, groen kercke, hooch befaemt,
Godt sal u noch ecus verbreyden.
Oorloff mijn kinders, alderliefste bloed.
Het scheyden is bitter om smaken,
Ghy zijt mijn hart cn ziel, zijt dies vroet.
In liefden mijn hart sal blaken
Tot u, en nemmermeer ick sal
Vergheten u int aertsche dal;
Altoos nae u sal ick haecken.
Rijst op, O Heer, alderliefste Grodt,
Hoe langhe suit ghy slapen? —
U lieve volck woi-dt jammerlick bespot
Yan monnieken ende papen,
En andere godtloosen meer.
Die verdrucken u sehaepkens teer,
O Heer, wilt eens opwaken!
Ick rocpc tot u in desen grooten noot,
En bidde voor alle mijn schapen.
Die vanden godloosen lyden aenstoot,
Nac weleke sy hongherich gapen;
Verlost ons Heer, 't is meer dan tijt,
Van der wolven tanden ons bevrijt,
Grijpt selve in de hant de wapen.
Strijt voor ons Heer, betoont u cracht,
Ghy zijt ons helper alleyne,
U is dat coninckrijeke en alle macht,
Eylacen, ons hulpc is cleync,
Wy zijn cllendich in onsen staet,