Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 315 —
Wy sullen met Christo vcrblyden,
Inder eeuwicheyt met jolijt;
Want 't is nn wel den laetsten tijt,
Daer ons Mattheus äff belijt,
In zijn viereutwiufichste vol vramen ;
Weest doch ghclroost, broeders altsanien.
Daer zijn seer veel tyrannen,
Die Godts woort nu wederstacn,
End oock seer vcel cdelmanuen,
Die Gods leeringhe ncmen aen;
Als Brccdero en de Paltzgrave saou,
Graef Lodewijck hceft bet ghclooff ontfaen
Metten prius van Condé sondcr schromen,
En den Admirael i t' onser vromeu.
AI wiLtmcn nu doen trueren,
Dc Geusen int gcnerael,
Zy sullent noch besueren.
De valsche 'papisten altemael;
Want de duytsche heeren principael,
Willen de rechte leeringe, hoort dit verhael,
In dese Nederlanden bringhen.
Al soudense de regenten daer toe dwingheu.
Ghy Geusen, wilt u vermeeren,
Laet ons God bidden eenpaer,
Dat hy al decs edel heeren-
Wil bewaren voor eenich misbaer;
Op dat zy vrymoedich, sonder vaor.
Het Evangelium volghen naer ,
En strijden met David, eendrachtich,,
Voor dat Clu'isten-gheloove warachtig.
1 Coligny.
Afscheid van ^foris Si/<r«iufs. l
Ick neme adieu acn mijn schaepkens al,
Eylacen, ick moet u laten;
1 Hervormd ieeraar te Antwerpen , eu 13 Aprii vau daar verlroklc^.