Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 314 —
Voor den prinee, verstaet wel mijn;
Hy sprack: ghy, weyirelaers vol fenijn ,
Vertreckt van my op dit termijn,
Vau schaemtcn saclimense blcusen,
Want zy creghen al langhe nensen.
Wel twintich duysent wtghelesen,
Isser wt Antwerpen ghevlucht,
Ende tsHertogenbosch by desen ,
Is ouder tvolck soo groot een ghesucht;
In Vlacndren is oock soo grooten gherucht,
Het volck is alomme beducht.
Want sy worden al bestreden.
Om datse Bel niet eu willen aenbedeu.
AVant de hurtoginne van Parmen
Heeft hacr bloedighe tanden ghewet.
Met alle hacr loose gensdarmen ,
Diese al teghen de christenen set;
Den grave van Egmont,,hier op let.
Heeft dc Geusen gebracht in het net;
Met zijne valsche wercken,
Street liy voor de roomsehe kercken.
Men machse wel ghelijcken,
By coninck Saul ghesusseert,
Die Godts ghebodt ginck bezwijcken,
En heeft des werelts goet begheert.
Zijn rijck is daerom ghemineert.
End is van Godt ghedestrueert;
Ghcdenckt, ghy Bels dienaren,
Hoe 'tmet coninck Saul is ghevaren.
Ghy Christenen, wilt niet wanhopen,
Al lijdt ghy turbatie groot,
Al moet ghijt nu verloopen.
End lijden soo menich aenstoot;
Ghedenckt op Christi beloften minjoot,
Al moet ghijt nu verlaten bloot.
Wilt u dacrinne verblijden.
Want Christus heeft self moeten lijden.
Lact ons nu vromelick stryden,
Al worden wy liier benijt,