Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 313 —
Daer lijt so menicli Christen verdriet,
AI ona Gods woordt en anders niet,
En menigen burgher mede.
Doe de prins troe wter stede.
Ecn placcaet van dc raedtsheereii,
Heeft men tAntwerpen ghcsien,
Omdat men niet en soude leeren
Godes woordt dc simpele hen,
Men hoorden de predicatie verbicn;
Doc bedroefden haer de borgers mitsdien.
En menighen vromen christen;
Tot een verblijden van de papisten.
Des morgens ten seven uren,
Den elfsten ApriUis voorwaer,
Quam den prince met getrucren.
Op de Mcyr-brugge aldaer,
En hy sprack tot de ghcmeyne schacr:
Die Gods woort licfïliebben, volgen my naer
Hy weende voor die ghemeynte,
Dat daer gheschiede so grooten verclcynte.
Jammer saehmen daer ghcsclueden,
Onder die gemeynten scer reen;
Want zy beghosten te vlieden.
En weenden alle groot en clecn ;
Zy spraken tot den prince int ghemecn;
Wy volghen u na en anders gheen,
Eu laet ons niet bederven ,
Want met u willen wy leven cn sterven.
!Men sach den prins dc reys aenvecrden.
Met zijnen edelen staet,
Tc voet end oock te pccrden.
En meuighen borgher metter daet;
Daer bleetfer noch veel om haer eyghen baet.
En dachten: wy comen noch niet te laet;
Maer het is haer al berouwen,
Want zij 't tAntwerpen niet derren houwen.
Veele rijcke persoenen
Der confessie van Antwerpen fijn,
Quamen haer oock vertooneu