Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 13 —
1276.
Hendrik vau Gelder (Bisschop van Luik).
Die te voren was Abt, Graeff, Hertoeh, en Marquies,
Van Bisschop wordt simpel priester, met groot verlies.
[Hendrik, den jongen broeder van graaf Otto II van Gel-
der, had in 1247 de jonge koning Willem tot bisschop
van Luik verheven, waar hij, van den aanvang af, beur-
telings met burgers cn geestelijken te kampen had. Even
krijgslustig als minziek, boette hij eindelijk zijne „onma-
nierlijckheden" met het verlies van zijn bisdom; Tealdo de'
Visconti, die, als aartsdiaken in Luik, Hendriks handelingen
van nabij beschouwd had, werd in het jaar 1271,alsGre-
goriiis X, Paus, en beriep, na herhaalde vermaningen, eene
kerkvergadering te Lyon, die, den S'ic» Mei 1274, Hen-
driks afzetting uitsprak. Hij „ghinck doen Avoonen op het
casteel te Montfoort", maar bleef voortdurend zijn opvol-
ger (Jan van Adinge, bisschop van Doornik) kwellen en
verontrusten, cn berokkende eindelijk (1281), bij eene over-
rompeling en oplichting van den zwaarlijvigen man, zijn dood.
Hendrik, meent men, sneuvelde in het jaar 1284.]
1288.
De iSlaj;^ vun Woeringen.
Lit jaer twelf hondert ende tachentieh acht,
Heeft den iersten Ilcrtoghe Jan van Brabant
Het hcir van seven Heeren omgebraclit,
Al quamen zy thien tegen een ter hant;
Door Godes ïinlp ende sijne Brabanders vaillant
Heeft hij om Limburch i dezen strijdt aenveert.
Bij Woeronck ^, ende dat meest bij onderstant
Der Loevcnaers, die hij crcecli lief ende weert ;
AVant se hem setten op een ander peert.