Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 309 —
Met allen u dienaren,
1 )e sehriftuer ghy deurknaeeht ,-
Godts Woordt suldy verclaren —
Soo men de spiessen draecht.
Troostliedekeii.
O pater, schept doch eenen moet.
En cHst eens u abdisse ,
Al houdt men ous wat onder de voet,
"VVy crijghen noch ons misse;
Ic hope, wy sullen U buycsken noch vullen,
Verquicken, verprulleu , Wat leckers doen smullen.
Al zijn wy nu verjaegt;
■ U kappers, miloenen , U kieekens , kapoenen ,
Sijn noch niet al geknaegt.
U visselkens zeer net gebraen,
Met saussc overgoten,
Anijs, sucaden, ende daen ,
Goet teghen windt besloten,
U clagen, u kumen, U hoesten, u flumen,
Die sal ic doen niymen, Met sujker, met pruymcn,
Dus pater zijt gherust;
U swaerheit en sraerte Drijft doch van u herte.
En doet al dat u lust.
tJ koecxkens, vijghen, en rozijn,
Om soberlijek te vasten,
U suypkens soet, van rynsehen wijn,
Diet herte niet belasten.
Die sal ick u maken, Ist dat sy wel smaken,
IJ lippen, u kaken , Doen bleusen, doen blaken,
Soo sult ghy zijn ghetoeft.
Een beddeken sachte, ïe rusten by naehte,
Met datter toe behoeft.
U lender-cusken wel gheheet,
U stoofken aen u voeten,
En smoi^hens vrocch, eer ghy u clcedt,