Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 303 — .
Dus hebben al de papen,
Gekregen 's werelts schat.
Sinte Lieven t'Houtem, wel bekant.
Die droegh sijn hooft al in sijn handt,
tVole liep daer buylen en bleynen,
•15nde lieten haer-licn daar seynen,
Sy songen fyu: lieven Santijn,
Waer wilt ghy zijn gedi-agen?
tHoutem int kappellekijn!
Te llonse wert sinte Kemeus versocht,
Daer werden de dulle lien gebrocht,
En die ginemen, hoort nae desen,
Deu duyvel daer uyt leseu;
En te INleeneu stout Sint Jan Gulde-mont,
Daer de pelgrims vooren dansten,
Met muysels, hoort dien vont.
Te hooge-Le besocht men sinte Korijn,
Voor quade boenen en fledersyn,
Sy souden beter, met verkk)ecken ,
Sint Job mogen versoecken ;
Deu heyligen Sant, al in Brabant,
Die stout te Wesemale,
tWas een soo bruynen quant.
Onse vrouwe te Meessene, ongelaeekt,
Was van een mandeken gemaekt,
Die hadde eenen steen seer dweers plat,
Daer wreef tvolck op heur eersgat.
Putten daer in, verstaet den sin,
Och dit lietmen de papen gedogen,
Om haer schandelic gewin.
Onse vrouwe te Dayzeele-sticht,
Die hadde een silveren mom-aensicht,
Den omme-ganek duerde is. daghen,
tBate menich weert schoon ghelagen;
Dus heeft men tgelt, vry ongemelt.
Van tsimpel volck gheereghen.
Deur papen droom ghespelt.
Te Bezelare was groot regiment,
Daar versochtmen sinte Vincent,