Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 300 — .
Honger en dorst heeft hy geblust.
Dan wast hy ooek zijn handen,
Het arm volck d'ydel plateelken kust,
Noch seyt de paep vol schänden
Gaet al strijeken ; die quaemt kijcken
Sijn pratijcken, giet hij nat voor *t branden.
tSpel is wt van sulcken sot,
Hy wordt ontschorst, ontbonden,
Als een geiapten rock vermot,
So is de misse bevonden,
Cleyn van waerden, op der aerden,
Sal voor paerden, catten, en voor honden.
tVaghevyer is op haer ghesticht,
Daer loopt zy zielen haclen,
Al is sy blint, sy wort verlicht
End laet haer wel betalen;
Zy kan ontbijncn wt der pijnen,
Ooek wel vijnen Duytschen ende Walen.
Al verchiert hy schooai de craem,
Niemant en wilse coopen,
dEnghelsman is sy onbequaem,
Den Eransman lialif ontloopen,
Zeeuw en Hollander, ooek Brabander,
Met malcander, stootens wt met hoopen.
Wien suldy, arme qramers eranck.
Met uwer misse laven ?
Na Spangicn wech met haren siauck,
!Mcn wilse hier corts begraven ;
Want 't wilder vuylen, aen u muylen
Crijchdy buylen, ras wilt henen draven.
Hierom raed' ick man ende vrou.
Dat sy daer niet en comen,
Met sulcken spel, dat segh ick ou,
Wort Godt zijn eer benomen ,
Wat sy rasen , met vijsvasen ,
Dat sy prasen, 't zijn al ydei droomen.