Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 299 —
De Alis.
Hebdy niet ter missen gheweest,
Inder papen kereke ? —
tGuyeliclspel dat men daer leest,
Gaet het wel te wereke:
Oremus-eraeyen, eruyeen-saeyen ,
Kyghen, draeyen, soo ickt wel aeiimerckc.
Hy duckt, hy buckt, voor den altaer,
Dan droomt hy oock iu slape,
Zeer veel cruyecn maeckt hy daer naer;
Yerwoudert is de pape,
Dat zijn Goyken, duyvels boyken,
Ouder d'loykeu, niet wech heeft zijn knape.
Hierom soo is de paep verblijt,
En laet een schelleken klincken.
Al coemt er veel tot zijn ombijt,
Niemant en wil hy scliincken,
Maer acht onreene tvolck ghemeeue.
Want allecne wil hy t' wijntgcn di'incken.
tGoyken, dat hy eten sal,
Heft hy flaeks om hooghe.
Zijn knaep stelt, als een gheck seer mal.
Des papen aers ten thooghe,.
Al diet aenschouwen, kniën vouwen,
Handen douwen, het blijct voor elcx ooge.
Dan laet hy oock een beker sien,
Daerin is wijn bezworen,
tIs bloet, meenen de arme lien,
Van tGoyken nieu-gheboren,
Zy doppen *t harte, sonder smarte,
Menige parte brengen sy te voren.
Betoovert broot, van hem getoont,
Wert flucx van-een-ghereten,
De arge paep hemselven loont.
Want die daer zijn gheseteu,
Die sien hem trecken, den kelck lecken.
Met haer gecken, mogen niet mê eten.