Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 297
Priiislijcke papen, papisten te gader,
lek raed u nac mijn beste verstaut,
Loopt en bidt tot de paus, u vader,
Dat hy de Geusen in Nederlant
Doe inden ban, op alle dese plecken,
OIF zy sullen u noch stellen op de raen,
liet volck, dat acht u nu voor ghecken,
Dat heeft de Yive-le-geus ghedaen.
Ie Roi boit.
[„Yóor acht dagen" sehryft Armenteros, Margaretha's
sekretaris, den 17 Nov. 1500 aan Ant. Perez , „trokken
eenige sektarissen uit Mechelen; door cen dorp komende
waar men de mis vierde, riepen zij den priester, die het
heilige Sakrament ophief, toe, om op te passen dat hij zijn
God niet vallen liet. Toen hij de hosty brak , vroegen zij
hem schreeuwende, waarom hij zijn God schilde, en ein-
delijk toen hij haar aan zijn mond bracht, riepen zij luid-
keels: Ie roi boit! Ie roi bolt!'' ^ — Ongetwijfeld zinspeel-
den zij daarbij op het referein van onderstaand, zeer on-
roomsch, maar liefelijk dicht.]
Jesus Christ, Ie Roy des Roys ,
Pour boire viut en ce monde,
II beut des fois plus de trois.
Du laiet de la vicrge munde.
Sa couppe fut un tetin,
II eu beut un bon tantin;
ün berger qui le voyoit,
^ Crioit, tant haut qu'il pouvoit:
Le Roy boit!
L*cau vive en luy redonda,
Pres du puls, ou la fou^ainc,
Quand ä boire il demanda
L'eau a la Samaritaine ;
1 Giichard Corresp. de Phil. IL 1. p.
I.