Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 206 —
t
Wilt na des Heeren woort nu leren,
Soo meuehdy zijn verblijt;
Want de tyrannen zijn verbeten.
Die ons vervoleli hier deden aen,
dAfgoden-beelden zijn omghesmeten,
Dat heeft die Vive-le-geus ghedaen.
Papen en monicken moeten nu loopen,
Alsoo nu blijckt int openbaer.
Die haer verdiensten pleghen te vercoopen.
Voor haer cn quam noyt droever maer;
Sy pleghen Gods volck te veniielen.
En deen haer in speloneken gaen,
Nu loopen sy selfs met kack-hielen ,
Dat heeft die Vive-le-geus ghedaen.
Äletten en vesprcn, wilt er op gissen,
Die zijn nu heel ter neder ghevelt,
Completen, vigihön, ende missen,
Daer sy aff creghcn vele ghelt;
Te recht wert hun dat nu vergouwen ,
Sevcn-vout, nae Davids vermaen.
Men gheeft nu ooek gheen geit van trouwen.
Dat laeeft die Vive-le-geus ghedaen.
Lieve , ghekapte ende geschoren,
Hoe ist met u nu dus verkeert,
Dat men u hier niet meer cn wil hooren,
Hoe wel ghy zijt ghesalft, ghesmeert? —
Men plach u goeden dach te bieden.
Op de marckt int openbaer plaen,
Nu moet ghy wt u vette keucken vlieden,
Dat heeft de Vive-le-geus ghedaen,
U leering en is niet Gods woort puere,
Die ghy dus langh hebt voorghestelt;
Daerom wortse nu nae de schriftuere.
Heel wtgheroeyt al met ghewelt;
Het volck en wil niet meer aenbedcn,
Jae, Melis 1 inde halve Macn ,
Hy is certeyn met voeten ghetreden,
Dat heeft de Vive-ie-geus ghedaen.
spotnaam van dea gewijdeu ou\veIf