Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 292 — .
Waerop hebbense ghetiinmert na u advijs ? — Op het ijs.
Sal hun consistorie langhe voerstaen? —
Jaese, mer heel vergaeu.
Wat yreesdcn sy tc cryghene door dinquisitie ? —
Verdiende puuicie.
Wacrom begheerden sy vcrdracht vau sconincxs exploot ?
Door vreese der doot.
Hoc willen sy doer hun leere Goedts rijcke erven ? —
Gheen marteleer sterven.
Hoc speelden sy doen sy ontfonghen die roye ? —
Mondeken eoye.
Wat hadden sy doemen hen doer vreese ontsloech ?
Q,ua claps ghenocch.
Off ment plaeaet vemieude, waer cropeu dees vulpen ? —
Wederom in hun schulpen.
Hoe souden hun ministers met haer scaepkens leven ? —
Rouweloes begheven.
Wat herders sijnt, willet my bescriven ? —
Huerliughcn en dieven.
Wat stormen sy om dese scapen te scheercn en te knagen ? —
Wol eens te draghen.
Wanneer accordeeren sy in haer leere r — Nimmermcerc.
Wat doet dat sy twisten maken acn elcken kant ? —
Haer vals verstaudt.
Trecken sy dat wter SchrifFt vroech en spa.^ — Ie segghe u, ja.
Hoe noemen die herdoopers haer abiecten? — Bedorven secten.
Is Christus thooft van desen dry partien ? —
Hoe mach dat ghescien!
Wie sijn die rechte kercke van ditghetal? — Gheen van al.
Wat sijnt dan voer lieden, trotsich en vermeten ? —
Yalsche propheten.
Wat hebben sy onder hun schaepscleet ghedolven ? —
Grj^)ende wolven.
Die hierin ghelocven wat sal hun ghebueren? —
dEeuwich verschueren.
Wie sijuder dan wijs in haer ghedachten ? —
Die hun hieraf wachten.