Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 290 —
Echo.
s
Machmen wel vraglien en eere behouwen ? —
Jaet in trouwen.
Hoe veel evangelische priesters sijn hier te lande? —
Drj'derhande.
Sijnt niet herdoopers, luteranen, en calvenisten ? —
Jaet vol twisten.
Preecken sy niet dat evangelie alleleens ? — Certeyn, ncens.
Waerin machmen hun discordie smaken? — In veel saecken.
Leeren sy niet éen gheloofsmanier? — Ja se per-de-rire.
Isser meer dan éen evangelische schrifture? —
Neent, ghebure.
Hoe eompt dat sy niet eenderley gheloeve en preeken ? —
Door Satans treken.
Sijnt dan gheen leeraers van Godt ghesonden? —
Tot gheender stonden
Sijuse niet verhebt metten heylighen gheest? —
Glinst noch meest.
AVatbetuyeht, dat sy van Godt faelgeren? — Haerdiscorderen.
Hoc es huu leeringhe te achten in als ? — Meestendeel vals.
Waertoe dient hun loopen en vhcghen? ■—
Om 't volck te bedrieghen.
Wat vruchten brinckt toch hun leeringhe voort ? —
Niet dan diseoort.
Wat is die liefde, daer sy afprcccken menichfout ? —
Gheheel verkondt.
Waartoe streckt hun nerstighc predicatie? — Tot fallatic.
Wie bestrijden sy daermede tallen pereken? —
Dc roomsehe kercke.
Wat willen sy dan leeren, dese ionghe gheeken ? —
Om die neder tc trecken.
Studeren sy, om sullixs tc doen, dach en nacht ? —
Hadden sy dy macht! —
Hebben alle die ketters alsoe altijts niet ghedaen ? —
Ja sy, voer waen.
Wat sijn dese nieuwe evangelisten bettere? —
Niet éen lettere.