Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 284 — .
Eu werpensc wtter kerckcn,
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
lek segghe, tzijn duvels wereken.
Want die beelden sijn Iceeke-boeeken,
Ghelijck met vint op allen hoecken,
Claerlijcken bescreven,
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
Ende wilt Gods woordt aencleven.
Hadden sy der papen ghelt.
So soude eesseren alle ghewelt,
Daerna dat sy hen poegheu;
Laet varen die Guesen met hunne luesen.
Want hun dinghen niet en doeghen.
Al hebben sij 'tnet soe wijt ghespreyt,
Daertoe soe menighen list gheleyt.
Om der papen ghelt te krijghen,
Laet varen die Guesen met hunne luesen.
Den voghel sal hun ontvlieghen.
Die heyhghe Scriftuer doet ons vermacn.
Datter valsche propheten sullen opstaen.
Al in die leste tijden;
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
Haer leeringhe wilt doclf mijden.
Den een dat is een Swingliaen,
Den ander dat is een Arriaen,
Die derde sijn Adamyten;
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
Soe suit ghij Gods rijck ghenieten.
Die vierde dat is een Anabaptist,
Die vijfde is een Calvinist,
Die seste dat es een Luyter;
Laet varen die guesen met hunne luesen.
Als een goet Christen ruyter.
Die sevende is een oud schoenlapper.
Die viijste is een dobbelclapper,
Sy verkeeren die Sehriftuere,
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
tEn sal altoes niet duren.
Daerom aenmerckt, ghy Christen al.