Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 283 — .
Als in den Ilaghe en Engelant met manden, (?)
Die beelden gebrooken hebben met haer eyghen handen,
Gelyck ooek te Weert hebben sy Hselve gedaen,
Geset haer getouwen ende geweven saeu
In den tempel Godts, 't syn heurder treecken;
Hout op vau quaet, naer Godts vermaen.
En peyst om den dach als 'thert sal breecken.
II.
Aenhoort ghy, Chrüiten alle ghemeyn.
Een nieuwe liet zal ie u singhen reyn,
Willet doch wel doergronden.
Al van die Guesen met hunne luesen,
Ende al hun loese vonden.
Ghy siet, die alle Guesen met ghelijck,
Succken ons te rooven practijck,
Maer die looscn beghmnent te mercken;
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
Want duvels zijn haer wercken.
Sy suecken praatijck met al hunnen sin,
Om te krijgen der papen ghewin.
Met preeeken ende sermoenen;
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
Al segghen sijt u soe schoenen.
Men siet hun soecken soe menighen list.
Om te komen in der papen kist,
Ende aen die olFeranden,
Laet varen die Guesen met hunne luesen,
Ende segt, tfy! thaerder schänden.
Sy en soecken niet anders dan diseoort,
Jae cloosteren en kercken, soe men hoort,
Tc schenden in alle kanten,
Laet varen die Guesen met hunne luesen.
En schendt hun predieanten.
Zy zeggen, het is Godes woert,
Dat men die beelden aldus versmoort.