Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 282 — .
t' Uytrecht sach men haer ook gedooghen,
Te voorschreven daghe, voor allemans ooghen.
Te Dornik, op den vier en twintigste dach voorsproken,
Ileeft de kettersche natie de beelden gebroken.
Ben vier en twintigste Oost, door de ketters biesen (?),
Moesten te Valencijn de beelden haer plaets Verliesen.
Hierin is Hasselt ooek seer te beelaghen,
Want een groote schade hebben sy geleden,
Om dat sy naer den bisschop niet en wouden vraghen;
Maer hebben met wapenen teghen hem gestreden.
Dit hebbcnse gedaen t' haerder grooter schaden,
Al en hebben sy daer by gheen syde geladen.
Want haer doen niemant en stond iu Staden,
Mits hyse beleet heeft ende ooek verwonnen. i
Den agt en twintigste Apriel 2 als ie hebbe vernomen,
Is de Gouvernant, ten was niet te laet,
Einnen de stadt van Antwerpen geeomen,
Om te stellen de kereken in haren eersten staet.
In d'ander palen, vlecken en steden,
Is 't ooek meest aldus geraeckt.
Dat als d'andcr waren ontgaen d'oiide zeden,
d'Autaren en beelden sijn hermaekt.
Die dit bestaen hadden, 'tsy wij ff oft' mannen.
Hebbent seer deerlyck moeten becoopen.
Die 'tniet en hebben eonnen ontloopen.
Dit is den loon die daer naer voleht.
Overpeyst dit rypelyek, ick bidts u vrint,
U niet meer op kereken of 't cloosters en vervolcht.
En sint altijt eer ghy begliint.
Daer syn noch veel steden, dorpen en landen,
Daer t' haerder schänden, *t geloof is vergaen.
1 Ifel gafiich 13 Maart 1567 ann Grocsbeek over. 2 nam. 1567