Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 280 — .
En al dat van den Heere eompt,
Dat sal gheduerieh blijven;
Die hem ooek anders berompt
Moet valsehe opinie drijven.
Hoewel de suleke hem quelt,
tEn baet maeht of ghelt,
Eoortse noeh ghewelt,
De Waerheyt sal beelijven.
Merekt, hoe Gods ghenaede stort
In goetwillighe vaeten,
Sijuen erm blijft onvereort,
Hy en sal ons niet veriaeten;
Blijft in liefden reyn,
Sehout wraecke vieleyn,
Stieht elcken ghemcyn,
Soo eompt vrede in alle staeten.
Prinoelijcke prince, groot
Soo sijn al u wercken.
Wilt toch, inden meesten noot,
Onsen gheest verstercken;
Want de werelt boos,
Valsch in haren voos,
Maeckt den mensche broos;
Dus wilt op u schepsel mercken.
Beeldstorm.
I.
Een cort beschreeff van datmen bedreef,
In Hollant, Vlaenderen, en Brabant mede, (stede.
In d'Oostmaent als anno 1566, in cloosters en inmenighe
Aensiet hier, leser, dit jaer, maent, en dach, •
Dat men sach de religie staken,
d'Welck was deerlyck om sien, o we! o wach!
En voor devote herten een hert gelach.
Die verlieten haar cloosters en eyghen daken,
1 's Rijmers lijdsbepaliDg is echter niet overal even jaist.