Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 10 —
strijd; zij werden door hun hissehop Otto verzoend; naauw
echter had deze de voeten gelicht, of Rudolf brakeden
vrede, nam Groningen in, en verjoeg Egbert. Otto, zich
vereenigende met Gerrit van Gelder, en bijgestaan door
rioris van Holland eu Dirk van Kleef,' trok tegen Rudolf
op; deze ijlde naar Koevorden, en sloeg er zijn leger achter
de moerassige gronden op; de stichtsche troepen sneuvelden,
en de bisschop raakte gevangen en werd wreedelijk omge-
bracht. Later, onder Willcbrand, Otto's opvolger, boette
Rudolf zijne stoutheid met den dood op het rad.]
1253.
Strijd op Walcheren.
Annus millenus ac ducentenus ab ortu
Salvatoris erat; quinquaginta quoque trinus
Quujn per Ollandos Piandria succubuit.
[In den slag van Westkappel namelijk, 4 July 1253, waarbij
Wijt en Jan van Danipierre gevangen genomen werden. Van
1107 onder Robert II af, waren de vijf zeeuwsche eilan-
den aan de graven van Holland door die van Vlaanderen
in achterleen gegeven; slechts een tweetal jaren, 1218—
1220, waren zij door keizer Prederik II, aan Johanna van
Vlaauderen ontnomen, en onmiddelijk aan Holland in leen
gegeven; Frederik gaf zé haar echter zoowel in het laatst-
genoemde jaar terug, als zijn zoon Hendrik VII, in het vol-
gende jaar, het vonnis vau 1218 herriep. Toen echter
later Willerall van Holland roomseh-koning geworden was,
aarzelde Margaretha van Vlaanderen evenzeer hem voor Zee-
land te huldigen, als hij dit van haar in achterleen te ont-
vangen; van daar hun strijd, en dit gevecht bij Westkap-
pel, dat een voor Vlaanderen zoo ongelukkigen uitslag had.
Na Willems dood sloot zijn broeder Floris, in 1266, vrede
met Margaretha, en gaf hare beide zonen tegen een aan-