Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 27G —
Hy riep: wy weten onderstant,
Die Coninc compt al in ons lant.
En compt den Coninc ommers niet,
Soo blyven die cloosterkens int verdiiet,
Sy trocken int clooster binnen den eroclit, ^
Daer hebben sy loosen raet ghcsocht.
Haren raet sachmen eorts openbaren,
Men bracker bcilden en altaren. 2
Haer ghelooften hebben sy macht ghegheven,
Sy en hebben 't Sint Trudo niet bedreven.
Lact ons bidden den Heer der Heeren,
Dat hem die Geuskens moghen bckegren.
' En die dit liedeken heeft ghedieht,
Het was een vroucken van herten lieht.
Datum des jaers:
aLs Men rllp: VIVe Le geVX! deVr aLLe Landen,
doen Wast dat WII saghen kerCken en CL Visen Verbranden,
Post nehula Phebus.
1 ,, Coetus suos saepius conjurati proceres habuere in sacra Coenobii
Trudonensis cripta , quae templi peoetralibus subest/' (aid.)
5 ,,Fructus colloquiorum breviter collectus est, in faude Templorum
perfematione , detributione que sacrorum iroaginum." (aid.) Zie lager
den beeldstorm; over de betrekking der edelen tot dezen dien zij
(1 Okt.) in ecn plechtig schrijven aan de hjksstenden tea hoogste al-
keurden — verg. men de aant. op bl. 47 en 49 van de Nederlanden onder
mips II, Amst., Fred. Maller, 1852.
IL
Fasquille. Boniour, bon-an, Messire Eacquin,
Doïi venez-vous si grand matin,
Ne scavez vous nulles nouvelles?
Quest ee quon diet de ces querelles ?
Brederode est il trespassc?