Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 271 —
Oenzen-lust*
[„ Hier begianen de liedekens van paepken-wt, voor-wint met
de Geusen/' zegt het,, Geuzeliedtboeek" tot inleiding van het
volgende, en wij kunnen zijne lustige woorden hier overnemen.
In dit cn de volgende liederen toch laat zich krachtig de blijde
juichtoon hooren, die na de eerste met goed gevolg bekroonde
krachtsontwikkeling, van de zijde der protestantsgeziiide ede-
len, te wachten was i; hij zou echter maar al te ras door den
toon van ontmoediging vervangen worden, waarvan ons de
heriiuiering in vele niet minder duidelijk sprekende dichten
bewaard is.]
1 ,, Post Geusiaaorum supplicationem crcvit mirabiliter haercticorum
audacia numerusque." j,Lil)clli pasquillique hic adhuc iropune per*
strepunt et in Cardinalitios omne odium eßunditur, et, quamquam boni
omues abhorreut ab his convitiis, mirum tarnen est, quaotum vulgus
i&tiusmodi ineptiis incitetur." (Viglius aan Hopperus, in Juny 1566).
Ick hope dat den tijdt noch comen sal,
Dat men sal roepen overal,
Eeudraehtich voor een leus.
Als Bredcrode met blijden gheschal:
Vive, vive le Geus!
Die edele heere van Brcero soet.
Met den graaf van Nassou i, dat edel bloet,
Seer ingenieus,
De grave van Culenborch metter spoet:
Vive, vive le Geus!
Dese hebben ons verlost van den cardinael, 2
En van de kettermeesters int generael.
Van den bisschop seer pompeus.
Dus roepen wy met blijdschap altemael:
Vive, vive le Geus!
Zy hadden ons ghepast te brenghcn in den noot,
Ghelijck slacht-schaepkens, die men doot.
Met tyrannijc beus;
1 Lodewijk, die met Brederode en de graven van Kuilenburg CQ vaa
den Berg aan het hoofd der geuze-edelen stond.
2 Oranvelle, dte, na herhaalden aandrang vau Oranje, Kgmont, en
Hoorn, op geheimen last des koniogs, tn Maart Iäü4 vertrokkeu was.