Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 269 — .
Christum iieb ick bekent,
Voor wien ick, liier present,
Gheve mijn lijff ten roove.
tViersehaer sloot toe, Daer men hem ginc verwijsen,
Christoffel doe Seyde, niet om volprijsen :
Heer schontet, ghy Moet 't recht niet corrumperen.
Oft iek sal dy Voor God gaen appelleren;
De schontet, seer eonfuys,
Riep : leerde gy noyt thuys, \
In bosschen, velden mede? —
Jae iek, sprac hy. God weet.
End my is oock seer leet,
Dat ickt niet meer en dede.
De Schontet quaet Wilde sulcx van hem keeren.
Met skonings plaecaet; Maer Christoffel vol eeren,
Sprack tot henlien: tPlaecaet geeft u geen voordeel,
Dat sult ghy sien, Als gy sult staen voor 't oordeel;
Als die basuyn sal slaen,
Om loon na werck t' ontfaen,
dEseuse wert seer sober. —
Dus als Christoffel bleeff.
Men vierentsestich schreeff.
Den vierden van October.
Als hy ter dood Zijn offer zou volbringhen,
Wt dieper noot Hoord' men de broeders singhen;
De schontet sprack:
Tsa, Beul haest uwe sake;
Die hem doorstaek,
Daer hy stont aen de stakc,
Als tgemeen volck dit sach.
Het liep sonder verdrach.
En smeten som met steenen,
Maer tschaepken bleef vermoort,
Verbrant, en dan versmoort,
Ist niet wel te beweenen? —
Neemt dit voor danek, Heylige Gods ghemeente,
Godt sal eerlanck, Aensien uwe vercleente,
Ende Babel Met tzweert zijns monts verdommen,
Oock sult ghy snel By hem int rijcke commen;