Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 2G7 —
KrlstoiTel Fabriclus te Antwerpen gedood.
[Minder gelukkig dan zijne ambtgenooten in Sint Truyen,
die het er heelhuids afbrachten, viel de gewezen karmeliter
Kr. Eabricius, te Antwerpen, als een slachtoffer van gods-
dienstijver, verraad, eu moordlust. Op aangifte namelijk
van een laag vrouwspersoon, lange Margriet genoemd, die
zich als een leergrage hoorderes bij hem had voorgedaan , en
hem toen verradelijk aanbracht, als ketterleeraar gevangen ,
werd hij den 4™ Oktober teu brandstapel gevoerd, en zon
daar, desniettegenstaande, het wreede lot, dat hem wachtte,
door een hem günstigen volksoploop ontkomen zijn, had
niet de beul de wreedheid gehad hem ijlings te doorste-
ken, waardoor zijn toegesneldcn redders slechts zijn lijk in
handen vieL Zijne nagedaclitenia werd in het volgende
geuzelied verheerlijkt.]
Antwerpen rijck, O keyserlijcke stede,
Noyt ws-ghelijck, — Mocht men leven in vrede j
U cooplieu al Zijn als caphernaijten,
Dies u Godt sal Inden afgront versmijten,
Tyrus heeft noyt ghedaen,
'tGeen dat ghy hebt bestaen.
Nochtans ist wel versoncken,
Sydon, quaet en verwoet,
Eu heeft noyt Christen-bloet,
Gelijc gy doet, gcdroncken.
U tyranny, Öal die niet haest eesseren?
Verradery Siet men in u regneereu,
U pastoor boos. Van Onser-Vrouwen kercke.
Met een wyf loos , Legt zijn valsheyt tc werckc;
Symon is hy ghenaemt.
En 't Wijff is wel befaemt,
Sy heet langhe Margrite,
Der secten Jesuwijt,
Die daer breughcu altijt
Gods kindren hit verdritc.