Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 265 —
O, bisschop Sonnius, die ten Bosch zijt.
Uwen name is zeer benijt,
U rijck is van geender weerden,
In hemelrijck noch op eerden;
Gy eedt huyden ons dagelicxs broot.
Ons wijfs ende kinderen hebbent groot noot.
0 Heer, ghy, die daer in den hemel zijt,
Maeckt ons doch desen bisschop met zijn inscttinge quijt,
En laet ons iu geen becoringhe vallen, •
Maer verlost ons van de geschoren allen. Amen.
1564.
De leeraars van Sint Triiyen,
[Onderstaand spotlied leert ons, hoe de eerste hervormde
leeraren in Sint Tniycii wijken moesten voor het besluit,
door den krachtigcn luikschen bisschop, Gerard van Groes-
beek, den dag reeds na zijne aanvaarding van het bewind
(4 Juny) tegeu dc nieuwe leer en hare predikers uitge-
vaardigd.]
Wie wilt hooren een nieu liet.
Dat bier Sinttruyden es ghescliiet.
Van desen nieuwen doctoren.
Dat sal ick u nu laten hooren.
Doctor Lap, die was vernaempt.
En Cleerks, als meester onbescaempt.
Doctor Anglus dede die lessen.
En doctor Nigri, een van sessen.
Bijbels, postillen ghefalseert.
Die seven parochianen vals vermeert,
Ende ander valsche boecken.
Die leerden sy in allen hoeckcn.
Veel schrifturen brenghcn sy van als,.
Seer soot, mer d'indc is voire gals.