Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 3C2 —
15S5—1S60.
Doopsgezinde martelaren.
[Van de beide beloften, bij Kareis pleehtigen troonsafstand,
ki Eilips' naam door Granvelle nitgesproicen, dat hij zich
zooveel mogelijk in Nederland ophouden zou, of moest bij
afwezig zijn er zoo dikwijls noodig en hem mogelijk ware,
zou terug keeren, én dat hij, volgens de vermaning des
keizers, en „naar zijne eigene natuurlijke geneigdheid
zorgvuldig waken zou op het punt van godsdienst en ka-
tholiek geloof — is lij, tot eigen schade en schand,
de eerste even weinig nagekomen, als hij de laatste jnaar
al te getrouw vervuld heeft. De volgende martelaarsreeks
van arme doopsgezinden, gedurende dc vijf eerste jaren
zijner regering, in Antwerpen ter dood gebracht, moge
daarvan tot eene eerste en geringe proeve strekken.]
1 se detiebdra icy > comme tous desirez et le requerez, tout le
temps que la disposilion de ses affaires le pourra comporter près de tous,
et (de) vous (s'iesloignera le moings qu'il pourra, et se trouTant absent
y retournera toutes les fois qu'il sera besoing et luy sera possible; et
en suyrant l'c^hortement de sa dicte Maj. et sa naturelle inclinatioB,
il tiendra soigneuse Tigilance en ce que touche le service de Dieu,
soubstenement de la foy catholique et religion, sonbz l'obeyssance dehue
à nostre mere saincte église et pour, soubz sa sainte protection, vous ré-
gir et gouverner/' Zie de tot den troonsafstand betrekkelijke stukkea
nitgegeveu in Gachards Anal, belg, p< 70 ss.
Aenhoort God, hemelsche Vader,
Ons clagen in deser tijt.
Och Heere, weest ons bewaerder,
O God, Vader gebenedijt!
De satan is bevangen met nijt.
Om onse sielen te verderven.
En om u leden te doen sterven.
Dat bewijst hy met grooter spijt.
Och Heere God almachtich,
lek clage u mijnen noot.
Datter om de waerheyt crachtich,
So vele sterven den doot,
En leyden hier so menigen stoot;
Mfit onthoofden, verdrcQcken, verbranden.