Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 254 — .
Sprack noch ia sulcker schijnen:
„ Ick bandt my selfs, doen ick jonck was.
Wandelde werwaert my gaf pas,
Maer out, my ander bijnen."
Dus heeft hy God, al aen den stacck,
Seer hoogelick gepresen,
Voelde in hem der liefden smaeck.
Deed ziju offer mits desen;
Sijn geest in 'sVaders haut beval.
Als vijftien hondert int getal
Vijl'tich drie wert gelesen.
Dus is onse vrient, in den Heer,
Soetclycken ontslapen;
Sijn voorbeelt laet u zijn een leer,
O alle Christen-knapen;]
Wordt ghy gevangen oft verjaecht,
Lijdtsamelïck u cruyce draecht,
Sterekt u met 's Heeren wapen.
Verdelging van Teerenburg iTérouanney.
TerVVanen Was gheVVonnen, aLs ICk saCh,
In VVedeMaent, den tVVIutlChsten daCh.
[Met 20 Jnny van het jaar 1553, hield een der oudste
steden van het oude graafschap van Vlaanderen, door het
keizerlijke leger onder den hertog van Savoyen, stormender-
hand ingenomen en daarop verbrand, voor altoos op te
bestaan; daar de hertog „een partye van der armeye"
achterliet ter bescherming dergenen , die de overgebleven
„stereken torens ende mueren raseerden"; een feit dat ze-
ker in bovenstaand tijdrijm niet genoegzaam duidelijk is
uitgedrukt. In Aug. 1554 kon een ooggetuige schrij-
ven : ,, dwelek heel is gedestrueert ende te niet gedaen,
daer anders niet en is aen te sien dan eenen hoop quade
stecnen ende luttel mueren van huysingen blyven staende."
{Dagverhaal van Aen oorlog in frankrijk uitg. door 't Utr. Gen.).']