Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 252 — .
1552.
[„Op S. Pontiaens avond was die groote overvloed in
Hollant, Zeelant ende in Beverlant, by Bergen-op-Zoom
ende dat land van Altena, waer af groote schade geschiede.
Chronicum is dese:]
aLst Water Was oVerVLoedICh,
doen Was tVoLCk oVeraL ootMoedICh.
1553.
Plcter Witseg.
[Pieter Witses, een metselaar, was een doopsgezinde,
die te Leeuwarden zijn standvastig geloof met den martel-
dood boette, en wiens bedrijf in het volgende dicht ver-
heerlijkt wordt.]
Kermen is ter werelt en geclach,
Druck coemt van alle zijden,
In stilheyt men niet leven mach.
Door Satanas' benijden;
Maer dit gescliiet, so Christus seyt.
Den gerechtigen tot salicheyt.
Dus wilt liierin verblijden.
Daer was een man van goeder faem
Vredich met zijnder vrouwen.
Peter de metselaer, met naem.
Die zijn broot wan in trouwen;
Nochtans hebben sy hem gesocht,
In de gevanckenis gebrocht.
En tegen recht gehouwen.
Als hij stont voor de heeren bleut,
_ Heeft vrijmoedich beleden.
Van biecht, doop, ende sacrament.
Na Gods gerechticlieden.