Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— U7 —
lut selve jaer gaf men in Erieslant, twas seer verkeert.
Een last roggen voor een tonne boters; hierbij leert
God vreesen, sijt danekbaer, ende loeft hem van al.
Want hij de sijije nemraermeer verlaten en sal.
1547.
[„In de maent van April op een sondaeh, soo was den
grooten slach ende strijt tusschen den keyser Karolo ende
den rijcken hertoghe van Saxsen, genaempt hertoghe Jan,
die gevanghen wordde van eenen hongerschen ruyter; den
welcken hertoghe gelevert wordde der voirs. K. Maj^ Wel-
cken strijt ghebuerde int hooghe duytsche lant; drye of
vier daeghen te voeren, aleer de strijtgebuerdde, soe sach
men tot vele diversche plaetsen openbaerlycken wonderly-
eke teekenen soewel in de sonne als in de maue." Kro?i.
van Brahant.~\
Vier en twintich April was dc sondaeh,
Die Hans van Saxsen wel bescreyden mach;
Want Kaerle, de vijfste roomsch keyser vaillant.
Hem nam gevangen in sijn eygen landt.
Sonne-ende mauc stond bloedich in tschijue.
Van tsondaighs tot dyensdaighs te dien termijue.
1549.
Ëlizabcfli.
[Elizabeth, een gewezen bagijutjen, en leeraarsche der
doopsgezinden te Leenwarden, werd daar, den 15<ieii Jan.
1549, in hechtenis genomen, en, nadat zij ook op de
pijubauk standvastig bij haar geloof en hare weigering, om