Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ —
154G.
Dure tijd.
[„ Als 'doen soe was groeten dueren tijd, als in menighe
jaren hadde gheweest; men eoelite het vierteele van het
coren, op den Mei, wel 3 carolus guldens 2 stuyvers;
welken dueren tijd duerde wel een half jaer alle Brabaut
deure, oyck in Hollaudt, Zeelandt, Vlaeuderen, ende in
Vranckrijck cocht men de viertel wcl vijf guldens, in
Spacgniën wel seven gulden." Chronycke van het gedenck-
icaerdichste dat in de Nederlanden ende besonderlijck tAnt'
werpen is voorgevallen sediert den jaere 1097 tot 1565 door
N. de Weert. H. S.']
Int jaer xv^ ses en veertich, 't is waer, *
Wert tAntwerpen gepubliceert in 't opeubaer :
Wie XXV viertelen roghs ter merct brochte,
Sou men v guldën tot ghene, dat hij en vercochte,
Schinckcn; in 'tselve jaer gaff men tEmpden, in stadt.
Voor een vat corens, goeden boteren een vat;
Want 'tlast van roglie wert doen daer betaelt,
Hondert twintich goutgulden; oyck ist goet verliaelt.
Dat men tAmsterdam dlast rochs vercocht, opt selffs pas,
Lxviij goudtgulden. Maer tbeterde ras;
Men eocht daemae, int acht en veertichste jaer.
Voor lxviij goudtguldens al dat hier volcht naer:
Een last terwe, een last rogh, een last gersten soet.
Een last havers, een vierendeel boters goet.
Een sclüppont ' specx, een schippont keesen met
Een hondert hantkeeskens, een schaep wel vet.
Een tonne rostigers biers, een vat hupen biers bekent.
Een vette gans, eenen stoop wijns excellent.
Een wambuys, cousens, bonnette, een paer schoen.
Een tassche noch over die, hem geit daer in te doen,
1 Noteert hieraf den gront,
Ecn schippoiit houdt dry hondert pont,