Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 244 —
ooms, Filibert van Oranje 1, van dezen zijn prinsdom geërfd,
en was sedert, door Karei V, in 1540, tot stadhouder van
Holland, Zeeland, en Utrecht benoemd; in die betrekking
won hij Amersfoort op de Gelderschen {zie hoven, bl. 238).
Twee jaren later, 17 Julij 1544, werd hij in den oorlog
met Frankrijk, bij het beleg van St. Dizier, in de loopgra-
ven gewond, en overleed 's anderen daags aan zijne wonde.
Zijn einde wordt, op niet zeer naauwkeurige wijs, in het
volgende fransche lied herdacht. Hij overleed op zes-en-
twintigjarigen leeftijd, zonder kinderen, en had zijn elQa-
rigen neef Willem van Nassau zijn prmsdom en overige
heerlijkheden gemaakt. „ Zoo moesten, naar het schijnt,
twee jonge helden, die oorspronkelijk bestemd schenen een
groote rol op het tooneel der wereld te spelen, slechts
den weg bereiden voor een elfjarigen knaap, in wieh
zich voortaan al de herinneringen en vooruitzichten der beide
huizen van Oranje en Nassau verecnigden." (Groen van
Prinsterer, AroK I.)].
C'est le prmce d'Orange,
Trop matin s'est levé ;
Il appela son page:
Mon more est-il bridé?
Que maudit soit la guerre!
Mon more est-il bridé?
Il appela son page:]
Mon more est-il bridé?
— Ah! nani dà, mon prince.
Oïl voulez-vous aller.
Que maudit soit la guerre !
Où voulez-vous aller?
Ah ! nani dà, mon prince,
Où voulez-vous aller?
1 Zi« boven bl. 182. Hij was na dien lijd niet uit Italië terug ge-
komen , maar bad daar eerst als stadhouder iu Napels gc\700iid, en was
daarop, tgdens bet beleg vau Florence, gesneuveld.