Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 243 — .
Som zijüt Lutheranen, som Anabaptisten,
De derde Swinghanus; maer hoe sy lieeteu,
'tZijn meest al soeckers vander ghelt-kisteu:
Sy willen goet hebben en daerom niet sweeten;
De beste van hen allen soude ick veeten,
Aeninerckende dat geen deught deur hen en ghcscldefc.
Dus segh ick noch eens, ick wil dat sy 't weeten:
*t Zijn bruerkens in Kisto, die 't wel besiet.
Die van Munster, hunnen Bisschop rebel.
Als verblinde rasende menschen verwoet.
Croonden over hen, als Coninck van Israel,
Eeuen vremden hoede, deur wiens overmoet,
Sy hun goet verloren, en meest storten hun bloet.
O Christen-princen ? zijt ghy noch verblint ?
Siet ghy niet dat ü ghelt, u eere, lijf, en goet?
En dat sy gheerne waren uwer kisten ontrent?
Is u Luthers bedrogh noch onbekent?
Oft en siet ghy niet met openen ooghen?
Soo mocht u Godt wel, eer 'tspeelken endt,
Experiëntie aen u selven tooghen.
Godt en sal u onachtsaemheyt niet ghedooghen,
Ist dat ghy dit oncruyt niet en wiet. —
Die de go^e terwe te verdmcken pooghen,
'tZijn bruerkens in Kisto, die 'twel besiet.
IbM.
Reil« Tan Oranje.
[Rcnc, de zoon van Hendrik van Nassau en Claudia
vau Chalons, had ia het jaar 1530, bij den dood zijne