Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 242 — .
Sach men oyt meerder verraetschap blijcken.
Dan in onse daghen, onlancks gheleden,
Onder 'tCln-isten-volck, in diverse wijeken?
Noch hebben sy den wille op den dagh van heden.
Om inne te nemen easteelen ende steden,
Maer 't gebreckt hen aen de macht, dat sy 't ontbeeren,
Zijn dit Christen-wercken ? jaet, duyvelsche scden;
Christus seyt: wilt niemants goet begheereu;
l^n dit volck wilt hen al met stelen ghenecren.
Slachtende Judam die Christum verriet.
Zijn dit bruerkens in Christo? ick derf wel sweeren,
'tZijn bruerkens in Kisto, die 'twcl besiet.
Och hoe subtijl quamen sy eerst ane!
Vanden aflaet was al de queste.
Doen begonnen de muncken ane te staue.
Om die te vernielen doende hun beste;
Doen de Saneten, Godts Moeder, 't Sacrament; in 't leste.
Hebben sy verraderije opghestelt.
Om ander lien te stooten uyt hunnen neste,
Ende soo te gherakene aen hun ghelt.
Wat hebben sy kereken en altaren ghevelt!
Kelcken, cyborien, ghewijdde juweelen
Dieliijck ghestolen, deur fortse en ghewelt?
Men heeft minder dieven ghehanghen aen zeelen.
'tSchijnt dat sy wonder den armen deelen.
En sy en laten de Uen het hunne niet.
Noch segh ick, en wilder me smeecken noch strcelen:
^t Zijn bruerkens in Kisto, die 't wel besiet.
Wat isser menich Christen-mensch ghestorvcn.
Deur Luthers leere van Gode verwaten!
Wat hebben sijn discipulen cloosters bedorven,
Ghehruyckende 'tgoet tot hunder baten!
Wat hebben sy ghemacckt al apostaten!
Die to voren o) geen boosheyt en ghisten,
Gaen nu moorden, stelen, en schenden de straten;
Wat zijndcr al secten, die teghen een twisten!