Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 240 — .
v
O ghy dwase menschen, wat hebdy voren nu?
Ick vreese dat Antochrist is gheboren nu.
Ghy doet meer schaden dan hondert neekers,
Ghy discoort-ver weekers.
Door u erreur werden veel sielen verloren nu,
Timmerlicn, metsers zijn ons doctoren nu,
Ten-gieters, pypcrs, pinccel-leckers,
En schalidcckers,
Vcttewariers, blauverwers, cn laken-reckers,
Barbiers en tandtreckers, dese willen hem moyen
Metter Schrifturen, ja spotters en gheekers,
Facmbevleckers, die in achterclap groycn:
Dit zijn de doctoren, die vol consten vloeyen.
Tcld' ickse metten goeyeu, voorwaer ick mcste,
Ick laetsc datse zijn, naer mijn bevroeyen:
Moeydde hem elck in 't sijue, dat waer hem 't beste.
Merkt wel mijn dicht, en willet wt minnen vaten,
Certeyn dit erreur alle mijn sinnen haten,
Ghy leccke wilt u ghesiiit wel regeren,
Lact clercken studeren.
Waer sullen wy nu die doetrinen laten?
Studecrdense min, 't sou hen aen 't spinnen baten,
Maer sy willen oock al disputeren.
En argucren,
d'Evangelie wtlegghcn, en exponeren,
By haer commercu; noeyt meerder abuys.
't Is wonder wat sy al practiseeren:
Sy tribuieren, den goeden üijn sy een cruys;
Sy houden oock sehole binnen haer liuys.
INoyt argher ghespuys cn quamer wt nestc;
Ick segghe, al wacr 't te Brugghe, of ter Sluys:
Moeydde hem elck in 't sijne, dat wacr hem 't beste.
Dits voor alle duytsclie doctoren, cn ick meene,
Oock die doetorinnen, groote ende clcene;