Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 2;i9 —
Teekeneii der ty<leii.
T.
Den heischen sayere sijn discoort sact saeyt,
Waerdoor hy dagclijcks veel vruchten quaet inaeyt.
Sal dese turbacie noch langhe dueren.
Dit doet my trucren,
d'Ondersaet op den prelaet, door valsclien racd craeyt,
On^-ehoorzaem, hartncckis'h elc sijnen nact naeyt:
't Volck verleydt malcanderen, vrienden en ghehureu,
Met looser euren.
Die leecke-lien moeyen hen mcttcr Sclu'iftiu-en;
Sy spellen figuren na hun verstant,
Waerdoor sy d'eendrachtichticheyt der kercken beruren.
Sulck sal 't noch besuren, elck wacht hem voor den braut.
Schoenlappers willen preken op hun selfs haut,
In menigh laut; wat werdet noch in 't leste?
AVee den ghenen die oyt dit opset eerst vant:
Moeydde hem ele in 't sijne, dat waer hem 't beste,
Ist wonder dat men veel menschen dolen siet.
Men acht nu de universelle scholen niet,
Maer men hout schole in bosschcn, in haghen.
Men hooret ghewaghen.
Al spelen zy 't heymelijck, ten blijft verholen niet;
Daer vier is, men altijt rookende kolen siet.
Al comen sulcken scholieren in plaghen.
Wie salsc beelaghen?
De waerheyt soudense gheerne verjaghen;
Van daghen tc daghen slaense op de hiyte.
Na andere doctoren sy niet en vragheu;
't Evangelie draghen sy in de kuyte,
Daer leggen sy 't na hen sinnekens uyte,
Of yewers inder muyte, bujieu de veste.
Voorwaer iek segghe noch te mijnen besluyte:
Moeydde hem elck ui 't sijne, dat waer hem 't beste.