Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 238 — .
teu van Loevenen, die hen seer cloeckelyken hystonden,
hebben aldaer doen ter tijt groote eer behaelt, want de
heeren van Loevenen waren hueren borgeren aflgegaen/']
Maarten van Rosseni tc Amersfoort.
(6 Jnlij 1543).
Amersfoort was een kamp vol stieren,
Keizer noch kouiug kost haer regieren,
Maer doen Maerten van llossem quam.
Die maeckte van elcke stier een lam.
[René van Chiilons, prins van Oranje, en stadhouder
des keizers, kwam der arme, berooide stad te laat te hulp;
door een brief van Karei V aangemaand, "verliet Rossem
haar echter 17 Oktober, waarop llené haar voor Karei
bezette.]
Kln^e des geldcrseheu krijgs.
(Sept. 1543).
[„Tot een memorie der voorschreven oorlogen van Gebe,
p dese incarnatie ghestelt;"]
f].oVCX ghll gcLdersCIie, set Wel boter opt Vier,
tes Meer dan tlldt, den CabcLIaV Is hier.
[„Ende midts den groten overlast, die de Gelderschen
in sijn (Kareis) absentie op sijn landt hadden ghedaen,
soo heeft hij sijn volck ghesonden int landt van Gulick,
ende heeft die stadt van Dueren, op sinte Bartholomeus-
dach, met ghewelt inghenomen, crijghende daerna lichte-
lijc tlant van Gulick; trock voorts in Gelderlandt ende
nam de stadt van Ruremunde in, ende creech daerna ge-
heel Gelderlandt, daer hy overal ghchult wert." Kronijk
van Bralatii.']