Boekgegevens
Titel: Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Auteur: Vloten, J. van
Uitgave: Amsterdam: Schadd, 1864
Nieuwe uitg; 1e uitg.: 1852
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, 113: NED 398.87
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_205857
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht door J. van Vloten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 235 —
A.lso dc viaadca by ecn clooster quaiiieu,
Neven Fern, daert Merten paste,
So liecft hi daer bedorven dlant van Nanien,
En heeft daer zijn legere gheslaghen vaste;
Daer heeft hi den lantman ghebracht in laste.
Met zijnder tyranniën voor een groot deel; —
Een erch tyrant verderft een laut geheel.
Als si daer langhe hadden ghedraelt,
So zijnse voerdere vast ghemarceert;
Al hadde Merten te Loven ghefaelt,
Iii was te voren wel ghecoevereert:
Die luycksche eerde bleef ougheviolecrt,
Alleen moeste lijen de keyscrlike eerde; —
Vive, de hooghe keyserlike geerde!
Sy sijn, voerbi Sombreff, ghepasseert dc riviere
Van den Sambre, vry, onverbolghcn,
tsKeysers volck socht een goede manicre.
Opdat si mochten Merten vervolghen;
Hi hadde so menighe gheswolghen,
Daer af Iii sculdich was te doene restoor; —
Die restoor doet, die doet wel zijn devoor.
Men eonste Merten gedocn gheen ghewelt,
Hi was tc verre duer die passage,
Die lantslieden hadden die boomen ghevclt.
En grachten gemaect nac hun usage.
Men eonste qualic duer die bosscage;
Soe wilden si hun goetwillieheyt toonen; —
Die zijn beste doet, die moet men loonen.
Sy quamen aen een water en een slot daerby,
Daer veel lantscapen sceyen te ghelijekc.
Dus es Merten, passerende vry,
Ghetoghen bi Masieris in Vrancrijckc;
Alzo volbracht hi zijn practijcke,
Zijn hooch voernemen, zijn edel feyt; —
Salich zijnse die ghebruycken rechtverdicheyt.
Als van den buyt zijs niet eens cn droeghen,
Daer gherees twist nae rovers kccken.
Die Clcefsche, die Eranchoisen malcanderen sloeghcn,
Merten cn Longcval moesten wat vertrccken,